Monday, 21 January 2013

Skim Belia Tani [SBT]

Skim Tabung Ekonomi Belia ( STEB )

1. Tujuan Skim

1.1 Skim ini bertujuan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada golongan belia yang menjalankan usaha niaga/tani dalam pelbagai bidang. Kemudahan pembiayaan ini disediakan bagi memulakan dan menggembangkan perniagaan.

2. Nama Skim

Skim Tabung Ekonomi Belia ( STEB )

Dibahagikan kepada 2 :-

• Skim Belia Niaga (SBN)
• Skim Belia Tani (SBT)


3. Agensi Pelaksana

Institusi Kewangan yang dilantik :

• Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (Bank Rakyat) - Skim Belia Niaga (SBN)
• Agro Bank - Skim Belia Tani (SBT)


4. Syarat Dan Kelayakan Pinjaman

i) Warganegara yang menetap di Malaysia berumur antara 18 - 40 tahun. (Minimum umur pemohon adalah 18 tahun dan sebelum mencapai umur 41)
ii) Tujuan permohonan adalah untuk memula dan mengembangkan perniagaan.
iii) Permohonan terbuka kepada pinjaman jenis milikan tunggal dan perkongsian sahaja.
iv) Permohonan pinjaman adalah secara individu dan menjalankan perniagaannya secara sepenuh masa atau separuh masa
v) Mempunyai premis/tapak projek yang sah atau boleh beroperasi di rumah dengan syarat mempunyai kelulusan dari pihak yang berkaitan ( jika berkenaan ).
vi) Seorang sahaja antara suami atau isteri yang layak pada bila-bila masa untuk memohon pinjaman.
vii) Setiap peminjam mestilah bebas dan bersih dari tindakan undang-undang.
viii) Lulusan IKTBN/IKBN diberi keutamaan bagi memohon pinjaman untuk memulakan perniagaan.
ix) Hanya satu pinjaman SBN/SBT sahaja dibenarkan pada satu-satu masa.
x) Syarat khas : Suami/isteri/anak kepada kakitangan Kementerian Belia dan Sukan layak memohon pinjaman dengan syarat pihak yang berkaitan mengisytiharkan kepentingan tersebut.


5. Syarat-Syarat Penjamin

5.1 RM 5000.00 - RM 15,000.00 : TIADA PENJAMIN

i) Peminjam menjadi penjamin kepada pinjaman tersebut. Peminjam akan dikenakan tindakan undang-undang jika ingkar untuk membayar balik pinjaman.
ii) Peminjam tidak mempunyai rekod tindakan yang berkaitan dengan perhutangan atau seumpamanya.

5.2 Pinjaman RM 15,001.00 - RM 50,000.00 satu ( 1 ) orang penjamin

i) Penjamin digalakkan daripada kalangan ahli keluarga.
ii) Penjamin mempunyai pendapatan tetap kasar ( termasuk elaun-elaun tetap) tidak kurang dari RM 800.00 sebulan.
iii) Penjamin adalah adalah terdiri daripada kakitangan kerajaan atau swasta.
iv) Penjamin yang bekerja disyarikat yang sama dengan pemohon tidak layak menjadi penjamin.
v) Tidak mempunyai rekod tindakan yang berkaitan dengan perhutangan atau seumpamanya.

5.3 Syarat khas :

i) Semua pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kementerian Belia dan Sukan adalah tidak layak menjadi penjamin.


5.4 Had menjamin :

i) Seseorang yang layak untuk menjadi penjamin tidak boleh menjamin lebih dari satu ( 1 ) orang peminjam pada satu-satu masa.

6. Had Pinjaman

i) Jumlah pinjaman yang dibenarkan bagi Skim Belia Niaga (SBN) dan Skim Belia Tani (SBT) yang disediakan adalah dari RM 5,000.00 hingga RM 50,000.00


7. Kadar Bayaran Perkhidmatan

i) Kadar bayaran perkhidmatan yang dikenakan ialah 4% setahun dikira di atas baki bulanan

8. Kos Guaman Dan Insurans

i) Kos tersebut ditanggung oleh peminjam dan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank Negara


9. Tempoh Kutipan Bayaran Balik Pinjaman

i) Mengikut ketetapan oleh institusi kewangan yang dilantik berdasarkan jenis projek yang dilaksanakan ( 3 – 6 bulan )


10. Tempoh Bayaran Balik

i) Maksimum sehingga 7 tahun


11. Permohonan untuk Mendapat Pinjaman

i) Permohonan untuk mendapatkan pinjaman mestilah menggunakan borang permohonan pinjaman khas institusi kewangan yang dilantik oleh Kementerian Belia dan Sukan. Borang tersebut boleh didapati daripada Pejabat Belia dan Sukan Daerah serta Jabatan Belia dan Sukan Negeri

ii) Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan lima ( 5 ) salinan kertas kerja dan dimajukan kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah (PBSD) untuk semakan dan pengesahan sebelum dimajukan kepada institusi kewangan yang dilantik.


12. Skop Projek Bagi Skim Belia Niaga (SBN)

Skop pinjaman untuk Skim Belia Niaga (SBN) menerusi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia adalah merangkumi bidang perkhidmatan (kedai gunting rambut, salun kecantikan dan spa, mencuci kenderaan, solekan/andaman, bengkel kenderaan motor/motosikal, fotografi/video, kimpalan, membaiki radio/tv/telefon bimbit/alat elektronik, pusat tuisyen, kedai runcit/pasar mini, kedai makan/restoran, pengiklanan dan percetakan, perkhidmatan profesional, klinik, farmasi, optik, pelancongan, kedai elektrik, kedai perabot, kedai tayar dan kedai alat ganti dll.), pembuatan (kraf tangan, pakaian, anyaman dan produk warisan seperti labu sayung, tembaga, batik dll.), perniagaan ICT (kedai internet/pusat latihan, one-stop-centre seperti fotokopi/alat tulis/ pembayaran bil), kios/gerai/ pasar malam/penjaja (burger/yong tau fu/jagung/ais krim dll.) serta van/lori/motor bergerak, stokis, francais, modal kerja untuk kontraktor, perniagaan berkonsepkan jualan langsung dan lain-lain perniagaan berlandaskan syariah.

Tidak termasuk pembiayaan untuk membeli premis perniagaan.

* Permohonan di dalam Skop Skim Belia Niaga juga boleh dipohon dengan Agro Bank


13. Skop Projek Bagi Skim BeliaTani (SBT)

Skop pinjaman untuk Skim Belia Tani (SBT) menerusi Agro Bank adalah merangkumi bidang pengeluaran tanaman jangka pendek (sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan dan herba ), ternakan haiwan (lembu pedaging, lembu tenusu, kambing pedaging, kambing tenusu, bebiri dan ternakan puyuh), perikanan (ternakan ikan air tawar dan ternakan udang dalam kolam atau sangkar), ternakan lebah madu , industri asas tani (kek, pastri, roti, biskut, makanan sejuk beku, makanan berproses seperti jeruk, sos, kicap dll., makanan tradisional seperti baulu, kerepek dll. dan makanan ringan/snek) dan perkhidmatan tani (bengkel jentera pertanian, kedai racun kawalan musuh dan perosak/baja/alat pertanian, perkhidmatan profesional, sewaan jentera pertanian, nurseri bunga-bungaan/buah-buahan/lanskap, modal kerja untuk kontrak tani dan perniagaan berkonsepkan jualan langsung dan lain – lain perniagaan yang berlandaskan syariah).

Tidak termasuk pembiayaan untuk tanaman kekal seperti getah, kelapa sawit, kelapa, buah-buahan (durian, rambutan, cempedak dll.), kos untuk membeli tanah dan premis perniagaan.

* Permohonan di dalam Skop Skim Belia Niaga juga boleh dipohon dengan Agro Bank

Wednesday, 9 January 2013

Penggredan (Sumber FAMA)

 1. Syarat Penggredan
Keluaran Pertanian hendaklah digred :
a) Berpandukan spesifikasi gred Malaysian Standard (MS)
b) Jika keluaran pertanian tiada spesifikasi MS, hendaklah berpandukan kepada standard gred negara asal atau
    standard gred yang dinyatakan oleh Lembaga dari semasa ke semasa
 1. Definisi Penggredan:

  Mengkelaskan produk mengikut tahap kualiti berdasarkan spesifikasi piawaian gred yang ditetapkan – PREMIUM, 1 DAN 2
     
 1. Tujuan penggredan dilakukan:

  1. Mengasingkan produk mengikut kualiti.
  2. Mengikut kehendak pasaran.
  3. Mengurangkan kadar kerosakan lepas tuai.
  4. Menambah nilai
  5. Menjimatkan kos
  6. Mengelakkan ketidakadilan dalam urusniaga
  7. Meningkatkan kecekapan pemasaran melalui kaedah pemasaran yang cekap.
  8. Meningkatkan disiplin dalam sistem urusniaga untuk memastikan hasil berkualiti dijual kepada pengguna.
  9. Mempercepatkan proses transaksi untuk memenuhi citarasa dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah.
     

Pelabelan (sumber FAMA)

PENGENALAN
 
 1. Pematuhan Pelabelan Keluaran Pertanian
  • Suatu label yang ditanda pada suatu bungkusan keluaran pertanian atau pada apa-apa benda yang dilekatkan pada suatu bungkusan keluaran pertanian :
   a) hendaklah bersaiz tidak kurang daripada 11 sentimeter kali 7 sentimeter;
   b) hendaklah ditanda dengan kemas dan mudah dilihat di permukaan sebelah atas atau sisi bungkusan; dan
   c) hendaklah mengandungi butir-butir yang berikut:
   • nama dan alamat perniagaan pengimport, pengeksport, ejen, pengeluar atau pengedar, mengikut mana-mana yang berkenaan, keluaran pertanian;
   • nama biasa keluaran pertanian;
   • standard gred keluaran pertanian;
   • saiz keluaran pertanian;
   • negara asal keluaran pertanian;
   • berat bungkusan keluaran pertanian; dan
   • perkataan “Produce of Malaysia”, jika berkenaan, jika keluaran pertanian itu untuk eksport.

  • Butir-butir yang disebut dalam perenggan 1 (c) hendaklah ditandakan mengikut cara yang berikut supaya mudah dibaca dan tahan lama:
   • dalam penghurufan yang tidak kecil daripada 20 poin¾
    • dalam huruf besar kesemuanya atau huruf kecil kesemuanya atau huruf kecil yang huruf awalnya dalam huruf besar;
    • dalam warna yang kontras dengan latar belakangnya; dan
    • muka taip hendaklah sama bagi tiap-tiap perkataan;
   • jika keluaran pertanian itu bagi pasaran domestik, dalam bahasa kebangsaan dan boleh termasuk apa-apa terjemahan dalam apa-apa bahasa lain;
   • jika keluaran pertanian itu untuk eksport, dalam bahasa Inggeris dan boleh termasuk apa-apa terjemahan dalam apa-apa bahasa lain; dan
   • jika keluaran pertanian itu diimport, dalam bahasa kebangsaan.
    
 1. Tujuan Label
  • Mengenalpasti pengeluar yang mengeluarkan sesuatu hasil
  • Memberi maklumat kepada jabatan atau agensi mengenai sumber, kuantiti dan jumlah pengeluar dan jenis bekalan
  • Pelengkap kepada penguatkuasaan kawalan sisa baki racun dalam Akta Makanan 1983
  • Meningkatkan daya saing keluaran tempatan di pasaran
  • Memenuhi peraturan perdagangan antarabangsa

MENINGKATKAN IMEJ DAN PERSEMBAHAN PRODUKPengenalan
 
Imej dan persembahan produk yang baik adalah penting dalam pemasaran, selain daripada faktor harga, promosi dan lokasi. Sehingga kini, kebanyakan usahawan PKS belum mampu untuk menyediakan pembungkusan dan pelabelan yang sesuai dengan kehendak perundangan dan pasaran.

Sehubungan itu, FAMA menyediakan perkhidmatan peningkatan imej dan persembahan produk bagi membolehkan produk PKS memenuhi kehendak pasaran tempatan dan global.
 
Tujuan
 • Meningkatkan imej produk dari segi rekabentuk pembungkusan dan pelabelan yang bersesuaian dengan kehendak pasaran
 • Meningkatkan jualan melalui penyediaan bahan-bahan promosi yang bersesuaian.
 • Kepatuhan kepada Akta Makanan dan Peraturan Pelabelan.
Syarat-syarat mendapatkan perkhidmatan
 • Semua usahawan PKS Asas Tani adalah layak untuk memohon. Keutamaan akan diberi kepada usahawan yang mempunyai produk yang berpotensi tetapi belum mampu untuk menyediakan pembungkusan yang bersesuaian untuk memasuki pasaran yang lebih besar.
 • Berdaftar dengan FAMA
 • Mempunyai syarikat sekurang-kurangnya enterprise.
 • Setiap usahawan hanya boleh diberikan perkhidmatan bagi satu produk yang dikeluarkan sahaja.
 • Keutamaan diberikan kepada usahawan PKS tahap 3 ke atas.
Cara-cara memohon
 
Pengguna boleh mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi dari Cawangan Industri Asas Tani, Ibu Pejabat FAMA atau mana-mana Pejabat FAMA Negeri yang berhampiran.

Tuesday, 1 January 2013

Azam Tani

AZAM TANI
 1. Pelbagai inisiatif telah dikenalpasti di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dan salah satunya ialah Program 1AZAM dimana AZAM bermaksud Akhiri Zaman Miskin. Program 1AZAM adalah merupakan inisiatif khusus bertujuan membebaskan isi rumah berpendapatan rendah daripada kelompok kemiskinan melalui pekerjaan, keusahawanan, aktiviti pertanian ataupun perkhidmatan. Program 1AZAM ini merupakan pemberian bantuan secara terus kepada golongan sasar dengan kebolehdapatan peluang ekonomi supaya peserta dapat meneruskan kehidupan dengan usaha sendiri.
 2. Program ini adalah merupakan satu kolaborasi diantara Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dengan beberapa kementerian dan agensi yang dilantik menjadi project champion dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah pertanggungjawabkan untuk projek AZAM Tani.
 3. Selaku project Champion kepada inisiatif AZAM Tani, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah diberi peruntukan sebanyak RM80 juta pada tahun 2010 & 2011 untuk membantu seramai 8,000 keluarga miskin tegar dan miskin di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dan juga WP Labuan, dengan nilai bantuan maksima sebanyak RM10,000 setiap peserta.
 4. Sehingga 31 Mac 2011 ini seramai 1,847 orang telah bersetuju untuk melaksanakan pelbagai projek pertanian dan industri asas tani. Pihak Kementerian menyediakan program ini secara berpakej dimana para peserta disediakan kelengkapan peralatan projek, diberi latihan pembangunan modal insan dan latihan teknikal, dibimbing dari aspek pemasaran produk dan dipantau secara berkala bukan sahaja pemantauan dibuat oleh pegawai pembimbing, tetapi juga oleh pegawai diperingkat kementerian, jabatan, agensi dan juga pemimpin-pemimpin tempatan. Usaha bersama ini adalah bagi memastikan kejayaan projek tercapai.
 

Myagrosis

MYAGROSISMyAgrosis atau Kelab Usahawan Graduan Pertanian, telah dilancarkan pada hari Sabtu, 17 Disember 2011 oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak. Ketika melancarkan kelab tersebut, Perdana Menteri telah menyatakan bahawa MyAgrosis akan membawa institusi tinggi kepada teras pengeluaran makanan negara serta membantu negara menangani kekurangan import makanan.

“Buat masa ini kita mengeksport sejumlah RM18bil barangan makanan setahun manakala import kita berjumlah RM30bil. Kita berdepan dengan kekurangan yang begitu ketara. Maka, MyAgrosis akan membantu kita memperbaiki keadaan dengan pendekatan yang baru,” Datuk Seri Najib berucap ketika melancarkan kelab tersebut dan mengisytiharkan pembukaan Perhimpunan Usahawan Pemuda dan Graduan di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Merbok.
Dengan kos sara hidup yang tinggi disebabkan oleh kos makanan dalam negara ini, penduduk dibebani dengan kenaikan harga barangan keperluan yang berterusan di masa hadapan. Walau bagaimanapun, dengan peningkatan pengeluaran makanan melalui usaha MyAgrosis, masalah ini mungkin akan menyenangkan ramai rakyat Malaysia dalam kehidupan harian mereka. MyAgrosis juga menerima peruntukan sejumlah RM30 juta bagi membantu dalam kemajuan programnya.

Selain itu,Datuk Seri Najib telah menyatakan bahawa beliau telah menggesa kerjasama daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui agensinya : FAMA, Agrobank dan TEKUN bagi membantu dalam pengeluaran makanan. Oleh itu, RM10 juta daripada sejumlah RM30 juta akan disalurkan kepada Agrobank bagi menawarkan skim pinjaman bebas penjamin kepada ahli-ahli MyAgrosis dengan jumlah maksimum sebanyak RM30,000 bagi menyertai perniagaan pertanian. Baki jumlah tersebut akan diperuntukkan kepada Tekun Nasional dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, dengan peruntukan sebanyak RM10juta setiap sebuah agensi. Tekun akan menawarkan dana kepada peserta-peserta MyAgrosis manakala pihak kementerian akan menawarkan kemudahan untuk program-program MyAgrosis seperti hidroponik dan sistem bekalan air.Peruntukan baru untuk Agrobank ini menjumlahkan dana bank untuk program tersebut kepada RM20juta. 

Menurut Datuk Seri Najib peruntukan dana tersebut menandakan sokongan kerajaan sepenuhnya terhadap MyAgrosis. Dengan sokongan daripada agensi-agensi kerajaan.
Adalah diharapkan bahawa kelab ini akan memberikan platform kepada graduan agar bersifat lebih dinamik dalam mengenal pasti cara-cara untuk mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi negara.